Kontakt

Materská škola
Z. Nejedlého č. 5
052 05 Spišská Nová Ves
tel. kontakt: 053/446 20 60
e-mail: msnejedleho@mestosnv.sk

  • Riaditeľka MŠ : Mgr. Jana Novotná
  • Prevádzka MŠ je v pracovných dňoch od 6.30 do 16.30