Obnovenie prevádzky MŠ

V súvislosti s uvoľnením opatrení vlády SR a pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Vám oznamujeme, že od pondelka 15.06.2020 sa obnovuje prevádzka MŠ Z. Nejedlého, bez limitovaného počtu deti v triedach.

MŠ bude v prevádzke od 6.30 hod. do 16.30 hod. pre všetky zdravé deti.