OZNAM

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že naša MŠ bude otvorená od 08.02.2021 pre všetky deti.

Podmienkou účasti detí v školách je negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 7 dní u jedného zo zákonných zástupcov rodičov žijúcich s dieťaťom v spoločnej domácnosti.

MOŽNOSŤ TESTOVANIA RODIČOV V MULTICENTRE

  • 6. a 7. februára 2021 (t. j. sobota, nedeľa)
  • v čase od 8.00 h do 11.30 h (posledný odber pred prestávkou)
  • a od 13.00 h do 15.30 h (posledný odber)