Oznam o začiatku školského roka 2022/2023

Vážení rodičia,
začiatok školského roka 2022/2023 sa uskutoční 05.09.2022. Prevádzka MŠ je od 6.30 h do 16.30 h.

  • Rodič predkladá pri nástupe do materskej školy a po každom prerušení dochádzky do materskej školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa.
  • Vaše dieťa do MŠ potrebuje vhodné prezuvky, pyžamo, náhradné oblečenie (všetko označené menom).

Tešíme sa na Vaše deti a našu vzájomnú spoluprácu.