Prevádzka počas letných prázdnin.

Prevádzka MŠ v letných mesiacoch júl-august závisí od počtu prihlásených detí. Záujem je potrebné nahlásiť triednej učiteľke do 16.06.2020. Mesačný poplatok počas hlavných letných prázdnin určuje VZN 4/2017-Dodatok č.2 k všeobecnému záväznému nariadeniu o určení výšky príspevkov na školách a školských zariadeniach.

Výška poplatku od 2 do 3 rokov veku dieťaťa 40€

od 3 do 5 rokov veku dieťaťa 40€