Važení rodičia,

s účinnosťou od 01.01.2022 je platné nové Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves – č. 3/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach. Do pozornosti dávame: Zmena v §5 odsek 1 – 30 dňová absencia sa mení na kalendárny mesiac. Prosíme o dodržiavanie §8 – úhrada školného do 10-teho v mesiaci. Príloha : 1. Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.