Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok 2022

Príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších a v Novom roku 2022 len to najlepšie praje kolektív MŠ Z. Nejedleho 5, Spišská Nová Ves.

Tešíme sa na Vás 10.01.2022