Začiatok školského roka 2020/2021 s bezpečnostnými opatreniami

Oznamujeme rodičom, že začiatok prevádzky v MŠ Z. Nejedlého sa začne v stredu 02.09.2020 . Dieťa je potrebné priniesť do triedy najneskôr do 8:00 hod. Veríme, že sa už tešíte spolu s nami na nový školský rok 2020/2021. Nižšie nájdete inštrukcie pre prvý deň nástupu do našej Materskej školy.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Žiadame rodičov:

  • do budovy MŠ vstupovať s rúškom a dezinfikovať si ruky
  • čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do MŠ vo vonkajších a vnútorných priestoroch , by mal byť minimálny a sprevádzajúca osoba sa v priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku
  • rodič rešpektuje pravidlo nenosenia hračiek a iných pomôcok z domáceho prostredia do MŠ

Vaše dieťa do MŠ potrebuje :

  • vhodné prezuvky, pyžamo, náhradné oblečenie, rúško na tvár a náhradné rúško do skrinky (všetko označené menom fixou na textil)
  • zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie, vyhlásenie (príloha č.1, č.2), alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (v súboroch na stiahnutie nižšie)