Zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021

Zápis detí na školský rok 2020/2021

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 sa žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 bude podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 prostredníctvom vyplnenej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu materskej školy.

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa doložia zákonní zástupcovia dieťaťa dodatočne, najneskôr v deň nástupu do materskej školy. Dieťa bude dočasne prijaté  na adaptačný pobyt.

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditeľka materskej školy. Rozhodnutie bude z dôvodu dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení doručené na e-mailovú adresu, ktorú zákonní zástupcovia dieťaťa uvedú v žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Vyplnenú prihlášku(v prílohe) nám pošlite na e-mailovú adresu msnejedleho@mestosnv.sk v termíne od 30.4 do 31.5.2020.

Prílohy:

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na spomínanom e-maile, alebo na tel. čísle 053/446 20 60.