Fungovanie materských škôl v meste

Od 11. 1. 2021 budú otvorené naše materské školy len pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené všetky materské školy v štandardnom režime.

„Chcem poprosiť 🙏rodičov a iných zákonných zástupcov detí, aby sa zodpovedne riadili všetkými rozhodnutiami vydávanými v súvislosti s pandémiou a v prípade, že nespadajú ani do jednej kategórie zamestnancov, ponechali svoje deti doma. Ide nám, predovšetkým, o zdravie obyvateľov mesta Spišská Nová Ves,“ uviedol primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.